Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Management, kurspaket

Kurspaketet Företagsekonomi III Management utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området management. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Medan kursen Frontiers of Management, som titeln antyder, tar våra studenter till de senaste forskningsdebatterna inom detta område, är kursen om forskningsmetoder tillsammans med uppsatskursen utformade för att hjälpa studenterna att komma igång med sina forskningsinsatser och framgångsrikt avsluta sina examina.