Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket

Kurspaketet Företagsekonomi III Marknadsföring utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området marknadsföring. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Det övergripande syftet med kursmodulen är att utveckla studenternas förståelse för aktuella ämnen, metoder och analytiska verktyg i marknadsundersökningar och därigenom utveckla deras förmåga att konstruera och analysera ett forskningsproblem baserat på tidigare slutsatser och frågor i marknadsföringslitteraturen.