Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket, 30 hp

Kurspaketet Företagsekonomi III Marknadsföring utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området marknadsföring. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kursen består av
Frontiers in Marketing Research 7,5 hp
Research Methods in Business Administration and Marketing 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Kursupplägg

Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid varje kursstart registrera dig på respektive kurs.

 

Examination

I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

Från och med höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.

Betygsättning

Betyg ges på varje enskild kurs. Betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg och om det finns möjlighet till komplettering av Fx framgår detta av respektive kursens kursplan.

Betygskriterier

Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurs hemsida inför kursstart.

 

Kontakt

För mer information om kurspaketet Företagsekonomi lll, Marknadsföring, kontakta studievägledarna.

 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen