Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Revision, kurspaket

Företagsekonomi III Revision utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området revision. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kursen består av Koncernredovisning och revision 7,5 hp, Research Methods 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav, se: http://www.sbs.su.se/utbildning/examen/kandidatexamen/nya-examensregler-fr%C3%A5n-2016

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.