Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket

 • 30 hp

Företagsekonomi III Redovisning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området redovisning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Det övergripande syftet är att utveckla studenternas förståelse av nuvarande frågeställningar, metoder och analytiska verktyg inom redovisningsforskning, för att därigenom utveckla studentens förmåga att konstruera egna forskningsproblem med utgångspunkt i tidigare slutsatser och frågeställningar inom en litteratur inom redovisningsämnet.

Kursen består av

 • Att använda redovisningsforskning (Using Accounting Research), 7,5 hp
 • Att utföra redovisningsforskning (Doing Accounting Research), 7,5 hp
 • Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
  (Bachelor’s Degree Thesis in Business Administration), 15 hp

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav, se: http://www.sbs.su.se/utbildning/examen/kandidatexamen/nya-examensregler-fr%C3%A5n-2016

 • Kursupplägg

  Som antagen på kurspaketet måste du vid terminsstarten registrera dig på respektive kurs.

  Undervisning

  Undervisningen i delkurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier.
  Undervisningens uppläggning framgår av information som inför varje termin finns tillgänglig på varje delkurs hemsida.

   

  Examination

  I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive delkurs.

 • Kontakt

  För mer information om kurspaketet Företagsekonomi lll Redovisning, kontakta studievägledarna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen