Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finansiering, kurspaket

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Finansiering.

OBS! Kurspaketet innehåller inte examensarbete.

Kurspaketet består av fyra delkurser:

  • Finansiell rapportering (Financial Reporting), 7,5 hp
  • Företagsfinansiering (Corporate Finance), 7,5 hp
  • Fastighetsinvesteringar, värdering och analys (Real Estate Finance and Investments), 7,5 hp
  • Internationell finansiering (International Finance), 7,5 hp