Finansiering, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Finansiering. OBS: Kurspaketet innehåller inte examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Finansiell rapportering (Financial Reporting), 7,5 hp;

- Företagsfinansiering (Corporate Finance), 7,5 hp;

- Fastighetsinvesteringar, värdering och analys (Real Estate Finance and Investments), 7,5 hp;

- Internationell finansiering (International Finance), 7,5 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen