Go to this page on our english site

Finansiering, kurspaket

  • 30 hp

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Finansiering. OBS: Kurspaketet innehåller INTE examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Finansiell rapportering (Financial Reporting), 7,5 hp;

- Företagsfinansiering (Corporate Finance), 7,5 hp;

- Fastighetsinvesteringar, värdering och analys (Real Estate Finance and Investments), 7,5 hp;

- Internationell finansiering (International Finance), 7,5 hp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen