Organisation och management, kurspaket, 30 hp

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Organisation och management. OBS: Kurspaketet innehåller INTE examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Strategisk ledning (Fundamentals of Strategic Management), 7,5 hp;

- Filosofi, politik och ekonomi (Philosophy, Politics and Economics), 7,5 hp;

- Entreprenörskap i samhällsförändring (Entrepreneurship in Societal Change), 7,5 hp;

- Personalledning (Human Resource Management), 7,5 hp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen