Marknadsföring, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagseknomi, är en fördjupning inom Marknadsföring. OBS: Kurspaketet innehåller inte examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Industriell marknadsföring och försäljning (B2B Marketing and Sales), 7,5 hp;

- Företagets samhällsansvar (Corporate Responsibility), 7,5 hp;

- Marknadsföring på internet (Internet Marketing), 7,5 hp;

- Varumärkesstyrning och hållbara affärsmodeller (Brand Management and Sustainable Business Models), 7,5 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen