Go to this page on our english site

Marknadsföring, kurspaket

  • 30 hp

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagseknomi, är en fördjupning inom Marknadsföring. OBS: Kurspaketet innehåller INTE examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- B2B Marketing and Sales (Industriell marknadsföring och försäljning) 7,5 hp

- Corporate Responsibility (Företagets samhällsansvar) 7,5 hp

- Internet Marketing (Marknadsföring på internet) 7,5 hp

- Brand Management and Sustainable Business Models (Varumärkesstyrning och hållbara affärsmodeller) 7,5 hp

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen