Ekonomistyrning, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet, termin 5 inom Kanedidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Ekonomistyrning. OBS: Kurspaketet innehåller inte examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Finansiell rapportering (Financial Reporting), 7,5 hp;

- Verksamhetsledning (Operations management), 7,5 hp;

- Företagsanalys (Corporate Enterprise Analysis), 7,5 hp;

- Verksamhetsstyrning och prestationsmätning (Performance Management), 7,5 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen