Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomistyrning, kurspaket

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Ekonomistyrning.

OBS! Kurspaketet innehåller inte examensarbete.

Kurspaketet består av fyra delkurser:

Financial Reporting (Finansiell rapportering) 7,5 hp

Operations management (Verksamhetsledning) 7,5 hp

Corporate Enterprise Analysis (Företagsanalys) 7,5 hp

Performance Management (Verksamhetsstyrning och prestationsmätning) 7,5 hp