Revision, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom området Revision. OBS: Kurspaketet innehåller inte examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Financial Reporting (Finansiell rapportering), 7,5 hp;

- Corporate Finance (Företagsfinansiering), 7,5 hp;

- Corporate Enterprise Analysis (Företagsanalys), 7,5 hp;

- Koncernredovisning och revision (Consolidated Financial Reporting and Auditing), 7,5 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen