Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Revision, kurspaket

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom området Revision.

OBS! Kurspaketet innehåller inte examensarbete.

Kurspaketet består av fyra delkurser:

  • Financial Reporting (Finansiell rapportering), 7,5 hp;
  • Corporate Finance (Företagsfinansiering), 7,5 hp;
  • Corporate Enterprise Analysis (Företagsanalys), 7,5 hp;
  • Koncernredovisning och revision (Consolidated Financial Reporting and Auditing), 7,5 hp.