Revision, kurspaket, 30 hp

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom området Revision. OBS: Kurspaketet innehåller INTE examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Financial Reporting (Finansiell rapportering) 7,5 hp

- Corporate Finance (Företagsfinansiering) 7,5 hp

- Corporate Enterprise Analysis (Företagsanalys) 7,5 hp

- Koncernredovisning och revision, 7,5 hp

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen