Praktisk filosofi I, 30 hp

Om utbildningen

Detta är den inledande kursen i praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi. Dessutom får du öva upp din analytiska förmåga genom att studera argumentationsanalys, semantik och logik. Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen