Praktisk filosofi I, 30 hp

Detta är den inledande kursen i praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi. Dessutom får du öva upp din analytiska förmåga genom att studera argumentationsanalys, semantik och logik. Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen