Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Politisk filosofi I

Kursen innehåller en översikt och diskussion av den politiska filosofins centrala problem och riktningar. Fokus ligger på den samtida diskussionen inom politisk filosofi.

Exempel på problem som analyseras är vad som kännetecknar ett rättvist samhälle och hur individens frihet kan rättfärdigas. Olika lösningar på denna typ av problem, som presenterats av företrädare för olika riktningar inom politisk filosofi, studeras på ett kritiskt sätt. Kursen förutsätter endast grundläggande behörighet. Inga filosofiska förkunskaper krävs.

 • Kursupplägg

  Huvudlärare: Niklas Möller

  Gästlärare:

  Torbjörn Tännsjö

  Erik Angner

  Katharina Berndt Rasmussen

  Åsa Burman

  Isaac Taylor

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

  Examination

  a) Kursen examineras genom salskrivning. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen.

  b) Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredsställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Otillräckligt
  F=Helt otillräckligt.

  c) De skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart.

  d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E. Slutbetyget bestäms av betyget på examinationen.

  e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfälle finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

  f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  W. Kymlicka: Modern politisk filosofi
  T. Tännsjö: Grundbok i normativ etik (reviderad utgåva)
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

  Generellt lästips inför kursen:
  Lukes, S, The Curious Enlightenment of Professor Caritat

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig Niklas Möller

  Niklas.Moller@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Åsa Burman

  asa.burman@philosophy.su.se