Medicinsk etik, 15 hp

Om kursen

Kursen belyser centrala etiska frågor som uppstår i samband med medicinsk behandling och vård av sjuka. Kursen behandlar även etiska aspekter på den medicinska teknologins och forskningens utveckling samt på sjukvårdens roll i det moderna samhället. Kursen ger dig också träning i att klargöra och kritiskt värdera grunderna för etiska ställningstaganden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen