Global etik, 7,5 hp

Om utbildningen

Många problem i världen kan bara lösas globalt. Det gäller t.ex. frågor om krig och fred, om rättvisa och en hållbar miljö. Men finns det globala politiska lösningar på dessa problem? I så fall, hur finner vi dem? Finns det en global etik, som vi kan ta som utgångspunkt då vi resonerar kring dem? Dessa frågor problematiseras och diskuteras på ett systematiskt sätt i denna kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen