Go to this page on our english site

Global etik

  • 7,5 hp

Många problem i världen kan bara lösas globalt. Det gäller t.ex. frågor om krig och fred, om rättvisa och en hållbar miljö. Men finns det globala politiska lösningar på dessa problem? I så fall, hur finner vi dem? Finns det en global etik, som vi kan ta som utgångspunkt då vi resonerar kring dem? Dessa frågor problematiseras och diskuteras på ett systematiskt sätt i denna kurs.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen