Argumentationsanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, såsom skillnaden mellan god och effektiv argumentation, och mellan hållbarhet och relevans. Med hjälp av praktiska övningar tränas deltagarna i grundläggande färdigheter i argumentationsanalys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen