Go to this page on our english site

Argumentationsanalys

  • 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, såsom skillnaden mellan god och effektiv argumentation, och mellan hållbarhet och relevans. Med hjälp av praktiska övningar tränas deltagarna i grundläggande färdigheter i argumentationsanalys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen