Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk filosofi II

 • 30 hp

Den här kursen riktar sig dig som läst Praktisk filosofi I. På kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom några av den praktiska filosofins centrala områden. Kursen fördjupar din kunskap och förståelse om den praktiska filosofins frågeställningar, problem och teorier

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng.

 • Kursupplägg

  Praktisk filosofi II består av 5 delkurser à 6 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Klassiska texter i praktisk filosofi

  Lärare: Jonas Olson

  Delkursen innehåller ett närmare studium av några klassiska texter inom praktisk filosofi. Exempel på sådana är "An Inquiry concerning the Principles of Morals" av David Hume, "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" av Immanuel Kant och "The Theory of Moral Sentiments" av Adam Smith.

  Delkurs 2: Metaetik

  Lärare: Victor Moberger

  Delkursen innehåller en fördjupad analys och diskussion av begrepp, teorier och problem som behandlas i motsvarande delkurs av grundkursen Praktisk filosofi I.

  Delkurs 3: Politisk filosofi

  Lärare: Greg Bognar

  Delkursen innehåller ett närmare studium av ett centralt problemområde inom samtida politisk filosofi. Ett exempel på ett sådant område är distributiv rättvisa. Undervisningsspråk: engelska.

  Delkurs 4: Normativ etik

  Lärare: Håkan Salwén

  Handledare: Romy Eskens & Stina Björkholm

  Delkursen innehåller en fördjupad analys och diskussion av centrala problem inom normativ etik genom en ingående granskning av ett centralt verk inom detta område. Exempel på sådant verk är "Reasons and Persons" av Derek Parfit.

  Delkurs 5: Samhällsvetenskapens filosofi

  Lärare: Erik Angner

  Delkursen innehåller en analys och diskussion av metodologiska och vetenskapsteoretiska problem inom samhällsvetenskap. Ett problemområde rör t.ex. olika förklaringstyper och frågan om vilka villkor en förklaring inom samhällsvetenskap måste uppfylla.

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Under delkurs 5 ges även individuell handledning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Upprop

  Upprop den 31 augusti 9:00–10:00 i D215 Södra huset hus D

  Examination

  a) Kursen examineras genom uppsats (delkurs 5) samt salskrivningar och hemskrivningar (övriga delkurser). För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen.

  b) Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredsställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Otillräckligt
  F=Helt otillräckligt.

  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga prov. Slutbetyget på hela kursen bestäms genom att bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängtal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

  e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

  f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1: Klassiska texter i praktisk filosofi

  David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, red. T. L. Beauchamp. Oxford: Oxford University Press, 1997. Även andra utgåvor kan användas.

  Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, red. M. Gregor och J. Timmermann, förord av C. M. Korsgaard. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Även andra utgåvor kan användas.

  Kompendium med utdrag ur Leviathan av Thomas Hobbes och A Treatise of Human Nature av David Hume. Kompendiet delas ut av läraren.

  Delkurs 2: Metaetik

  Michael Smith: The Moral Problem.

  Delkurs 3: Politisk filosofi

  Artiklar i urval av läraren.

  Rekommenderad bakgrundsläsning: Jonathan Wolff,: An Introduction to Political Philosophy (2006).

  Delkurs 4: Normativ etik

  Derek Parfit: Reasons and Persons (del 4).

  Sven-Ove Hansson: Verktygslära för filosofer.

  Kompletterande litteratur i urval av läraren.

  Delkurs 5: Samhällsvetenskapens filosofi

  Nancy Cartwright & Eleonora Montuschi (eds.) Philosophy of Social Science: A new introduction.

  Kompletterande litteratur i urval av läraren.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Åsa Burman

  asa.burman@philosophy.su.se