Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp

Om kursen

Med utgångspunkt i begreppen kunskap och sanning ägnas kursen främst åt en kritisk diskussion rörande den vetenskapliga kunskapens natur och vad som utmärker vetenskapligt kunskapssökande. Skillnader mellan forskningens mål och metoder inom olika discipliner och vetenskapsområden diskuteras också kritiskt. En viktig del av kursen behandlar centrala etiska frågor med särskild relevans för forskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen