Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kunskapsteori

Kursen behandlar analytisk kunskapsteori tematiskt och går igenom ämnets mest centrala frågeställningar.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Hur ska kunskap, samt andra epistemiska begrepp, ges en tillfredsställande analys, givet Gettierproblemet? Är epistemiskt rättfärdigande, och kunskap, externalistiskt eller internalistiskt? Vilken struktur har de skeptiska argumenten och hur kan de bemötas? Är epistemiskt rättfärdigande fundamentistiskt eller koherentistiskt, eller av annat slag? Ska kunskapsanspråk och kunskapstillskrivningar förstås kontextualistiskt? Vad är a priori kunskap, och finns sådan kunskap? Bör kunskapsteorin naturaliseras?

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering med mera kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2022: Mikael Janvid

  Undervisningsspråk höstterminen 2022: Svenska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och diskussioner. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med en hemtenta med essäfrågor.
  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Lärare

  Mikael Janvid

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen