Kunskapsteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar analytisk kunskapsteori tematiskt och går igenom ämnets mest centrala frågeställningar: Hur ska kunskap, samt andra epistemiska begrepp, ges en tillfredsställande analys, givet Gettierproblemet? Är epistemiskt rättfärdigande, och kunskap, externalistiskt eller internalistiskt? Vilken struktur har de skeptiska argumenten och hur kan de bemötas? Är epistemiskt rättfärdigande fundamentistiskt eller koherentistiskt, eller av annat slag? Ska kunskapsanspråk och kunskapstillskrivningar förstås kontextualistiskt? Vad är a priori kunskap, och finns sådan kunskap? Bör kunskapsteorin naturaliseras?

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen