Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Filosofisk logik I

Registrering
I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  På kursen tar vi upp en kort genomgång av den filosofiska logikens historia, såsom Aristoteles syllogismlära, och de logiska idéerna hos de stoiska och den megariska skolorna; nödvändighet och möjlighet, dvs. aletisk modallogik med hjälp av möjliga världar-modeller och grundläggande Kripke semantik; introduktion till deduktiva system för modallogik, såsom axiomatiska system, naturlig deduktion samt semantiska tablåer; slutledningar som involverar temporala begrepp och tidslogik; logiska system för representation av kunskap och övertygelse; introduktion till logiker för handling och agenter; en introduktion till intuitionistisk och flervärdig logik; modaliteter och kvantifiering, med en informell introduktion till första ordningens modallogik; introduktion till logik för villkorssatser och relevanslogik.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering med mera kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Kursbeskrivning

  Länk till extern kurshemsida

  Lärare vårterminen 2023: Valentin Goranko

  Undervisningsspråk vårterminen 2023: Engelska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar.

  Examination: Kursen examineras med inlämningsuppgifter. Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.