Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filosofisk logik II

Detta är en fördjupningskurs inom filosofisk logik, som bygger på Filosofisk logik I.

Filosofiska institutionen har beslutat att inte ha någon campusaktivitet på denna kurs hösten 2021. All undervisning och examination kommer alltså att genomföras digitalt.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Course webpage

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2021: Valentin Goranko.

  Undervisningsspråk höstterminen 2021: engelska.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar på Zoom.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmar lång tentamen som skrivs hemma, men i ett Zoommöte, som leds av en tentamensvakt.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.