Filosofisk logik, 7,5 hp

Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer som speciellt har studerats inom filosofin. Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar. Kursen behandlar följande teman:

• Kort genomgång av den filosofiska logikens historia.

• Nödvändighet och möjlighet med hjälp av möjliga världar-modeller.

• Introduktion till deduktiva system för modallogik.

• Slutledningar som involverar temporala begrepp och tidslogik.

• Logiska system för representation av kunskap och övertygelse.

• Introduktion till logiska system för handling och agenter.

• Introduktion till intuitionistisk och flervärdig logik.

• Modaliteter och kvantifiering, med en informell introduktion till första ordningens modallogik

• Introduktion till logik för villkorssatser och relevanslogik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen