Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7,5 hp

Om kursen

Kursen presenterar ett urval viktiga matematiska verktyg, teorier och begreppsbildningar som är användbara för studier i filosofi och vetenskap i allmänhet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen