Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7,5 hp

Kursen presenterar ett urval viktiga matematiska verktyg, teorier och begreppsbildningar som är användbara för studier i filosofi och vetenskap i allmänhet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen