Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till formell semantik

Kursen behandlar formell semantik för naturliga språk. Att ge en formell semantik – även kallad modell-teoretisk semantik – för ett naturligt språk, eller ett fragment därav, innebär att man med utgångspunkt från en syntaktisk analys av satsernas struktur på ett systematiskt (kompositionellt) sätt kommer fram till deras sanningsvillkor.

Kursen behandlar formell semantik för naturliga språk. Att ge en formell semantik – även kallad modell-teoretisk semantik – för ett naturligt språk, eller ett fragment därav, innebär att man med utgångspunkt från en syntaktisk analys av satsernas struktur på ett systematiskt (kompositionellt) sätt kommer fram till deras sanningsvillkor.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll
  Kursen presenterar två sätt att göra semantisk analys: dels den inom lingvistiken vanliga metoden att formulera gränssnittet mellan syntax och semantik i termer av så kallad logisk form (LF), dels en alternativ metod som istället går via översättning till ett formellt språk. För- och nackdelar med bägge metoderna illustreras och diskuteras.

  De logiska hjälpmedel som används (av bägge metoderna), utöver elementär logik och mängdlära, är i första hand lambda-abstraktion, men kursen förutsätter inte tidigare bekantskap med detta. En viktig del av kursen är således en introduktion till denna teknik, närmare bestämt till så kallad enkel typteori. Vad gäller den syntaktiska analysen så används enkla frasstruktur-träd; tekniken för att konstruera sådana träd presenteras också under kursens gång.

  Efter en kort historisk bakgrund börjar analysen med enkla satser, för att gradvis visa hur mer komplicerade språkliga konstruktioner kan hanteras. Särskild vikt läggs vid analysen av satser med kvantifierade subjekt och objekt, men också modifierare såsom adjektiv och prepositionsfraser, liksom negerade och sammanfogade fraser, och relativbisatser, behandlas. I slutet av kursen diskuteras också kort hur intensionella fenomen såsom modalitet och attitydverb kan behandlas inom ramen för möjlig värld-semantik.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2022: Dag Westerståhl.

  Undervisningsspråk höstterminen 2022: engelska.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med skriftliga hemuppgifter.
  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare

  Dag Westerståhl

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen