Introduktion till formell semantik, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till modern formell semantik. Inom formell semantik söker man kartlägga hur satser i naturliga språk får sin mening bestämd av meningen hos de ingående språkliga uttrycken, och sättet som dessa ingående uttryck är sammanfogade. I synnerhet utgår man från tanken att en sats mening är (åtminstone delvis) bestämd av dess sanningsvillkor, och att en sats sanningsvillkor kan ses som bestämd av de ingående uttryckens semantiska egenskaper, samt den syntaktiska konstruktionen. Under kursen får man lära sig hur denna idén kan tillämpas på enkla satskonstruktioner till gradvis allt mer komplexa.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen