Fysikens filosofi, 7,5 hp

Kursen behandlar centrala problem inom fysikens filosofi. Bland annat diskuteras den speciella relativitetsteorins och kvantmekanikens filosofiska implikationer, alternativa tolkningar av kvantmekaniken, samt rummets och tidens filosofi.

Kursen vänder sig till filosofistudenter med ett intresse av fysik, och till fysikstudenter som är intresserade av filosofiska frågor som väcks av modern fysik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen