Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klassisk logik

Kursen ger en grundlig introduktion till klassisk sats- och predikatlogik, med identitet.

Registrering
I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Kursen presenterar de centrala begreppen logisk konsekvens, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), logisk ekvivalens samt satisfierbarhet inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet). Kursen presenterar rigorösa definitioner av dessa språks syntax och semantik. Idéer om induktiva (rekursiva) definitioner, samt strukturell induktion, presenteras och diskuteras informellt. Ett formellt härledningssystem - semantiska tablåer - för både sats- och predikatlogik presenteras. Ytterligare ett härledningssystemet - naturlig deduktion - presenteras men endast begränsat till satslogik. Kursen innehåller också en introduktion till läran om mängder, relationer och funktioner inklusive operationer på dessa.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare vårterminen 2022: Valentin Goranko.

  Undervisningsspråk vårterminen 2022: engelska.
  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmar lång salstentamen.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare Valentin Goranko

  Valentin.Goranko@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor i teoretisk filosofi Mattias Högström

  Mattias.Hogstrom@philosophy.su.se

  Expedition

  info@philosophy.su.se