Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klassisk logik

Kursen behandlar klassisk sats- och predikatlogik.

Kursen presenterar de centrala begreppen logisk konsekvens, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), logisk ekvivalens samt satisfierbarhet inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet). Kursen presenterar rigorösa definitioner av dessa språks syntax och semantik. Idéer om induktiva (rekursiva) definitioner, samt strukturell induktion, presenteras och diskuteras informellt. Ett formellt härledningssystem - semantiska tablåer - för både sats- och predikatlogik presenteras. Ytterligare ett härledningssystemet - naturlig deduktion - presenteras men endast begränsat till satslogik.

Kursen innehåller också en introduktion till läran om mängder, relationer och funktioner inklusive operationer på dessa.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.