Logik I, 7,5 hp

Kursen behandlar första ordningens logik, och presenterar de centrala begreppen logisk konsekvens, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), logisk ekvivalens samt satisfierbarhet inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet).

Kursen presenterar rigorösa definitioner av dessa språks syntax och semantik, samt idéer om induktiva (rekursiva) definitioner, samt strukturell induktion. Ett formellt härledningssystem för hela första ordningens logik presenteras, som utgår från semantiska tablåer (eller sanningsträd).

Kursen innehåller också en introduktion till läran om mängder, relationer och funktioner, som inkluderar operationer på dessa.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen