Metalogik: Fullständighet, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursens tyngdpunkt ligger på bevis av fullständighetssatsen för satslogik och predikatlogik, dvs att den semantiskt definierade relationen logisk konsekvens sammanfaller med den syntaktiskt definierade härledbarhetsrelationen i något av de vanliga härledningssystemen för första ordningens logik. Ett komplett bevis ges för uppräkneliga språk, och de mängdteoretiska verktyg som behövs gås igenom. De ändringar som krävs i det överuppräkneliga fallet skisseras. Den filosofiska betydelsen av fullständighetsresultat i logiken diskuteras. Slutligen ges en kort introduktion till grundläggande begrepp och resultat i modellteori: isomorfi, elementär ekvivalens, kompakthetssatsen, Löwenheim-Skolems sats, m m.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen