Vetenskapsfilosofi I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de viktigaste frågorna inom vetenskapsfilosofin sedan 1900-talets början och. förmedlar en grundläggande kännedom om teoretiskt filosofiska problem aktualiserade av vetenskapen, samt några av de mest inflytelserika förslagen till lösningar på dessa.

Frågor som berörs är bland andra:

• Hur fungerar vetenskapliga slutledningar?

• Hur får vetenskapliga teorier stöd av empiri?

• Hur och till vilken grad är empiri teoriberoende?

• Hur utvecklas vetenskapliga teorier över tid?

• Vad är en vetenskaplig förklaring?

• Vad är en naturlag?

• Vad är ett orsakssamband?

• Vad beskrivs egentligen av en vetenskaplig teori?

Kursinnehållet är lämpligt i synnerhet för studenter som antingen har minst en termins studier i teoretisk filosofi, eller minst en termins högskolestudier inom någon vetenskaplig disciplin, bakom sig.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen