Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsfilosofi II

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsfilosofi, och bygger vidare på kursen Vetenskapsfilosofi I. Ett urval av teman som spelar en viktig roll i samtida vetenskapsfilosofi granskas närmare.

Registrering
I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Till de teman som diskuteras på kursen hör Bayesiansk konfirmeringsteori. Efter att det probabilistiska ramverket för denna teori introducerats ägnas uppmärksamhet åt några av teorins tillämpningar. Några av teorins problem och begränsningar förklaras och diskuteras.
  Ett annat tema är abduktiva slutledningar. Olika perspektiv på abduktion diskuteras och relationen mellan abduktion och Bayesiansk konfirmering analyseras.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering med mera kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare vårterminen och höstterminen 2022: Richard Dawid

  Undervisningsspråk vårterminen och höstterminen 2022: engelska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och diskussioner. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med inlämningsuppgifter. Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges endast vårtermin.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare

  Richard Dawid

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expedition

  Expeditionen