Matematikens filosofi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en inblick i den samtida diskussionen inom matematikens filosofi. Förekomsten av matematisk kunskap reser svårlösta problem av metafysisk, kunskapsteoretisk och semantisk natur. De viktigaste förslagen till lösningar av dessa problem presenteras och diskuteras kritiskt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen