Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metalogik I

På den här kursen presenterar vi beviset av fullständighetssatsen för predikatlogik, som visar att den semantiska och den syntaktiska karaktäriseringen av logisk följd i predikatlogik sammanfaller. Resultatet visades först av Gödel (1930). Vi behandlar även en alternativ bevismetod av Henkin (1949).

Registrering
I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Kursen förutsätter bekantskap med predikatlogikens språk och med begreppet logisk följd, definierat dels semantiskt i termer av sanning i tolkningar/modeller, dels med hjälp något härledningssystem (tablåsystem, naturlig deduktion, axiomatiskt system, etc.). Vi presenterar några modellteoretiska konsekvenser av (beviset för) fullständighetssatsen, såsom kompakthetssatsen och Löwenheim-Skolems sats. Kursen avslutas med en kort presentation av Gödels ofullständighetssats, som behandlas utförligt i Metalogik II.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering med mera kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare vårterminen 2022: Sebastian Enqvist

  Undervisningsspråk vårterminen 2022: Svenska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar.

  Examination: Kursen examineras med minst en hemuppgift.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aviseras snart

 • Kontakt

  Lärare Sebastian Enqvist

  sebastian.enqvist@philosophy.su.se

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expedition

  info@philosophy.su.se