Språkfilosofi I, 7,5 hp

Kursen ger en översiktlig framställning av grunderna för den samtida analytiska språkfilosofin. Kursen behandlar den grundläggande distinktionen mellan intension och extension, Freges besläktade distinktion mellan mening och referens, distinktionen mellan analytiskt och syntetiskt sanna satser, idén att sanningsvillkor utgör en del av en sats mening, samt kompositionalitetsprincipen.

Mot bakgrund av Frege och Russells klassiska teorier om olika typer av språkliga uttrycks semantiska egenskaper, introduceras Kripkes teori om namn och rigida designatorer. Vi behandlar problem kring semantiken för modala utsagor, med möjlig världs-semantik som ett viktigt verktyg för att klargöra dessa och andra semantiska svårigheter, t ex Kaplans teori om kontextberoende, Grices teori om implikaturer och Searles talaktsteori.

Till sist diskuteras mer generella språkfilosofiska teorier, som på ett eller annat sätt försöker analysera begreppet språklig mening, såsom Grice’s, Lewis’ och Davidsons teorier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen