Språkfilosofi II, 7,5 hp

Kursen bygger vidare på kursen Språkfilosofi I, 7.5 hp. Teman som presenteras på Språkfilosofi I fördjupas, och språkfilosofiska problem, teman och teorier som inte fick plats på Språkfilosofi I introduceras och diskuteras. Efter att ha följt denna kurs har du goda förutsättningar att ta del av den mest centrala samtida språkfilosofiska forskningen. Föreläsningarna på kursen handlar om kvantifikation, syntaktisk teori, semantiska paradoxer och sanningspredikatet, konversation och diskurs, språkpragmatik, språklig vaghet, övertygelsetillskrivningar och dessas sanningsvillkor, samt regelföljandeproblemet.

Varje kurstillfälle inrymmer också ett fördjupningsområde som upptar 2-4 föreläsningar, och som varierar från termin till termin.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen