Språkfilosofi, 7,5 hp

Om utbildningen

Två av de mest fundamentala funktionerna hos språket är att det tillåter oss att göra sanna eller falska påståenden om världen runt omkring oss, och det tillåter oss att kommunicera våra tankar. Detta är möjligt för att ord och påståendesatser har mening, eller betydelse; det är för att en påstående sats har en viss betydelse som den är sann under vissa bestämda omständigheter, och det är för att lyssnaren ger samma mening åt ett yttrande som talaren gör, som lyssnaren förstår den tanke talaren vill ge uttryck åt. Den viktigaste och mest centrala frågan som språkfilosofin ställer är vad språklig mening är. Andra frågor som också behöver besvaras är hur mening förhåller sig till sanning, hur språklig mening förhåller sig till innehållet i mentala tillstånd såsom övertygelser och önskningar, samt hur fakta om mening, semantiska fakta, förhåller sig till och beror av icke-semantiska fakta.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen