Teoretisk filosofi I, 30 hp

Detta är en inledning till den teoretiska filosofin. Kursen ger en introduktion till kunskapsteori, logik, metafysik, semantik och vetenskapsfilosofi, både tematiskt och filosofihistoriskt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen