Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi I

Den här kursen introducerar den teoretiska filosofin. Kursen vänder sig till dig med intresse för följande frågor: Vad är kunskap? Vad kännetecknar ett giltigt argument? Hur är verkligheten i grunden beskaffad? Vad gör att vissa ljud och tecken har mening? Vilket slags kunskap ger vetenskapen oss?

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Teoretisk filosofi I behandlar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet, om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd, om rationalitet och logisk följd, samt om verklighetens mest grundläggande kategorier. Vi presenterar och diskuterar rimligheten hos både klassiska och moderna förslag på hur dessa frågeställningar bör hanteras.

Upprop, information och introduktionsföreläsning:

Torsdagen den 14 januari 10-12

 • Kursupplägg

  Teoretisk filosofi I består av 5 delkurser à 6hp. På dagkursen VT-21 kommer delkurserna i följande ordning:

  1. Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi

  2. Den teoretiska filosofins historia del 1

  3. Metod – argumentation, semantik, och formell logik

  4. Den teoretiska filosofins historia del 2

  5. Metafysik

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset Alla kursaktiviteter (föreläsningar, seminarier, övningar, samt examination) kommer under hela denna termin vara åtkomlig på distans, genom onlineplattformen Zoom. Eventuellt, om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer vid tidpunkten för delkursens början, kommer föreläsningar under senare delen av terminen att hållas i vanlig hörsal, inför en mindre del av kursdeltagarna var gång, som deltar frivilligt. Föreläsningarna kommer då även sändas via Zoom. I så fall informeras alla om det.

  Kravet på 70%s obligatorisk närvaro är inte i kraft under denna termin, på grund av de speciella förhållandena vi måste anpassa oss till.

  Delkurser

  Teoretisk filosofi I

  För kvällskurs, scrolla ner.

  Dagkurs

  Undervisningen på delarna 1, 2, 4 och 5 av kursen består av föreläsningar, grupparbeten, samt seminarieövningar. Undervisningen på del 3 består av föreläsningar samt övningar.

  Delkurs 1: Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi

  Lärare: Mikael Pettersson & Sören Häggqvist

  Denna del av kursen ger en inledning till samtida kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Inom det kunskapsteoretiska avsnittet behandlas begrepp såsom kunskap, sanning och övertygelse, samt frågor om kunskapens grunder, källor och räckvidd. Inom det vetenskapsfilosofiska avsnittet behandlas främst frågor om vetenskapens metod, samt om vetenskapliga förklaringars natur.

  Delkurs 2: Den teoretiska filosofins historia 1

  Lärare: Henrik Lagerlund & Miira Tuominen

  Denna del av kursen behandlar, genom en selektiv översikt, den teoretiska filosofins utveckling från antiken till 1700-talet. Tonvikten ligger på två av den teoretiska filosofins viktigaste teman: kunskapsteori och metafysik. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

  Delkurs 3: Metod - argumentation, semantik och formell logik

  Lärare: Hana Kalpak & Sama Agahi

  Denna del av kursen behandlar ett antal grundläggande verktyg för intellektuellt arbete. Den behandlar:
  - den argumentationsanalytiska metoden,
  - begreppet logisk giltighet,
  - metoder för att avgöra sats- och predikatlogisk giltighet,
  - grundläggande semantiska begrepp och distinktioner,
  - språklig oklarhet,
  - metoder för att komma tillrätta med språklig oklarhet,
  - grundläggande mängd- och relationslära.

  Delkurs 4: Den teoretiska filosofins historia 2

  Lärare: Miira Tuominen

  Denna del av kursen ger en selektiv översikt över den teoretiska filosofins utveckling från slutet av 1700-talet till tiden kring det andra världskriget. Speciell tonvikt läggs vid teman som introducerades av Immanuel Kant, hur dessa teman hanterades av tongivande 1800-talsfilosofer, samt hur de ytterligare förändras som ett resultat av det förnyade intresset för logik, semantik och språkfilosofi, som dominerar den första hälften av 1900-talet.

  Delkurs 5: Metafysik

  Lärare: Madeleine Hyde

  Obs! Undervisningsspråk övervägande engelska.

  Delkursen ger en systematisk och modern introduktion till ett urval klassiska metafysiska problem. Till dessa hör frågan om tidens natur, frågan vad det egentligen innebär att något kunde vara annorlunda än det är eller måste vara på ett visst sätt, frågan ifall abstrakta entiteter egentligen finns, frågan vad ett fysiskt föremål är, samt vad det innebär att existera över tid.

  Kvällskurs

  Delkurs 1: Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi

  Lärare:  Jonathan Egeland Harouny

  Denna del av kursen ger en inledning till samtida kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Inom det kunskapsteoretiska avsnittet behandlas begrepp såsom kunskap, sanning och övertygelse, samt frågor om kunskapens grunder, källor och räckvidd. Inom det vetenskapsfilosofiska avsnittet behandlas främst frågor om vetenskapens metod, samt om vetenskapliga förklaringars natur.

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning, samt examination, ges online. Föreläsningar, gruppdiskussioner samt seminarier kommer genomföras på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.
  Om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer vid tidpunkten för delkursens början, kommer vissa av föreläsningarna att hållas i vanlig hörsal, inför en mindre del av kursdeltagarna var gång, som deltar frivilligt.

  Delkurs 2: Den teoretiska filosofins historia 1

  Lärare: Miira Tuominen

  Denna del av kursen behandlar, genom en selektiv översikt, den teoretiska filosofins utveckling från antiken till 1700-talet. Tonvikten ligger på två av den teoretiska filosofins viktigaste teman: kunskapsteori och metafysik. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning, samt examination, ges online. Föreläsningar, gruppdiskussioner samt seminarier kommer genomföras på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.
  Om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer vid tidpunkten för delkursens början, kommer vissa av föreläsningarna att hållas i vanlig hörsal, inför en mindre del av kursdeltagarna var gång, som deltar frivilligt.

  Delkurs 3: Metod - argumentation, semantik och formell logik

  Lärare: Hana Kalpak

  Denna del av kursen behandlar ett antal grundläggande verktyg för intellektuellt arbete. Den behandlar:
  - den argumentationsanalytiska metoden,
  - begreppet logisk giltighet,
  - metoder för att avgöra sats- och predikatlogisk giltighet,
  - grundläggande semantiska begrepp och distinktioner,
  - språklig oklarhet,
  - metoder för att komma tillrätta med språklig oklarhet,
  - grundläggande mängd- och relationslära.

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning, samt examination, ges online. Föreläsningar och övningar kommer att genomföras på Zoom. Kursen examineras i två deltentor, som organiseras som tidsbegränsade hemtentor.

  Om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer vid tidpunkten för delkursens början, kommer några föreläsningar och övningar att genomföras inför en mindre del av kursdeltagarna var gång, som deltar frivilligt i dessa aktiviteter.

  Delkurs 4: Metafysik

  Lärare: meddelas senare

  Delkursen ger en systematisk och modern introduktion till ett urval klassiska metafysiska problem. Till dessa hör frågan om tidens natur, frågan vad det egentligen innebär att något kunde vara annorlunda än det är eller måste vara på ett visst sätt, frågan ifall abstrakta entiteter egentligen finns, frågan vad ett fysiskt föremål är, samt vad det innebär att existera över tid.

  Delkurs 5: Den teoretiska filosofins historia 2

  Lärare: meddelas senare

  Denna del av kursen ger en selektiv översikt över den teoretiska filosofins utveckling från slutet av 1700-talet till tiden kring det andra världskriget. Speciell tonvikt läggs vid teman som introducerades av Immanuel Kant, hur dessa teman hanterades av tongivande 1800-talsfilosofer, samt hur de ytterligare förändras som ett resultat av det förnyade intresset för logik, semantik och språkfilosofi, som dominerar den första hälften av 1900-talet.
   

  Examination

  Delkurserna kommer under höstterminen 2020 examineras på ett sätt som avviker från kursplanen, för att inte bidra till ökad spridning av Coronaviruset.

  Delkursen Inledning till kunskapsteori och vetenskapsfilosofi examineras genom en digital hemtentamen.

  Delkursen Metod examineras genom två kortare hemskrivningar. Principerna för sammanvägning av dessa framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Metafysik examineras genom en digital hemskrivning.

  Delkursen Den teoretiska filosofins historia del 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av PM och en avslutande digital hemtentamen. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Den teoretiska filosofins historia del 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av PM och en avslutande digital hemtentamen. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  a) För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på varje kursdel, samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.

  b) Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.

  c) För varje kurstillfälle och del av kurs erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  d) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på delkurserna som har hemuppgift som del i examinationen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom ett tidsintervall som beskrivs i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsaderesonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema FITF10 VT 2021 Kvällstid 50%

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Dagkurs

  Delkurs 1: Kunskapsteori och vetenskapsteori

  Pritchard, Duncan: What is This Thing Called Knowledge?, 4:e uppl. (Routledge, 2018).

  Okasha, Samir: Kort om vetenskapsfilosofi, (Fri Tanke förlag, 2010).

  Ytterligare litteratur omfattande högst 100 sidor

  Delkurs 2: Den teoretiska filosofins historia del 1

  Marc-Wogau, K. (utg): Filosofin genom tiderna, vol 1–2 (Thales).

  Grayling, A. C. The History of Philosophy, inb. 2019, pocket aug 2020.

  Delkurs 3: Metod - argumentation, semantik och formell logik

  Prawitz, Dag, ABC i Symbolisk logik, Thales, Stockholm, 2010.         

  Kompletterande text om ca 200 sidor, publiceras digitalt på kurshemsidan.

  Delkurs 4: Den teoretiska filosofins historia del 2

  Marc-Wogau, K. (utg): Filosofin genom tiderna, vol 3–4 (Thales).

  Grayling, A. C. The History of Philosophy, inb. 2019, pocket aug 2020.

  Delkurs 5: Metafysik

  Ney, Alyssa, Metaphysics: an introduction (Routledge 2015).

  Kompletterande litteratur omfattande högst 100 sidor.

  Kvällskurs

  Delkurs 1: Kunskapsteori och vetenskapsteori

  Pritchard, Duncan: What is This Thing Called Knowledge?, 4:e uppl. (Routledge, 2018).

  Okasha, Samir: Kort om vetenskapsfilosofi, (Fri Tanke förlag, 2010).

  Ytterligare litteratur omfattande högst 100 sidor

  Delkurs 2: Den teoretiska filosofins historia del 1

  Marc-Wogau, K. (utg): Filosofin genom tiderna, vol 1–2 (Thales).

  Grayling, A. C. The History of Philosophy, inb. 2019, pocket aug 2020.

  Delkurs 3: Metod - argumentation, semantik och formell logik

  Prawitz, Dag, ABC i Symbolisk logik, Thales, Stockholm, 2010.

  Kompletterande text om ca 200 sidor, publiceras digitalt på kurshemsidan.

  Delkurs 4: Metafysik

  Ney, Alyssa, Metaphysics: an introduction (Routledge 2015).

  Kompletterande litteratur omfattande högst 100 sidor.

  Delkurs 5: Den teoretiska filosofins historia del 2

  Marc-Wogau, K. (utg): Filosofin genom tiderna, vol 3–4 (Thales).

  Grayling, A. C. The History of Philosophy, inb. 2019, pocket aug 2020.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se