Teoretisk filosofi II, 30 hp

Om kursen

Krav för antagning till kursen är att du är klar med Teoretisk filosofi I. På Teoretisk filosofi II väljer du själv vilka delkurser du vill läsa. Vårterminen 2020 kan du välja mellan ett antal olika kurser om 7.5 hp, och du väljer alltså fyra av dessa (enligt vissa principer). Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 8-9 veckor. En grupp går under terminens första hälft, här kallad Period 1, och den andra gruppen av kurser går således under terminens andra hälft, här kallad Period 2. Du kommer alltså att läsa olika kurser parallellt.

Listan på kurser som undervisas under vårterminen 2020 meddelas senare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen