Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi II

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretisk filosofi. Du får möjlighet att fördjupa din kunskap inom de delområden som behandlas på kursen Teoretisk filosofi I: kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, metafysik, logik, semantik och språkfilosofi, samt filosofihistoria.

Upprop och introduktion

Måndagen den 29 augusti 2022 kl 10-11, D320.

Kursbeskrivning
När du studerar på Teoretisk filosofi II väljer du själv vilka delkurser du vill läsa. Höstterminen 2022 kan du välja mellan elva olika kurser om 7.5 hp, och du måste alltså välja fyra av dessa. Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 9-10 veckor. En grupp går under terminens första hälft, dvs. v.35 – v.43, här kallad Period 1, och den andra gruppen av kurser går således under terminens andra hälft, v.44 – v.3 här kallad Period 2. Du kommer alltså att läsa kurser parallellt. Under Kursupplägg hittar du listan på kurser som vi erbjuder undervisning på under höstterminen 2022.

 • Kursupplägg

  Valbara delkurser vårterminen 2022

  Period 1 (220117 – 220322)

  Klassisk logik, 7.5 hp

  Kunskapsteori, 7.5 hp

  Metalogik I, 7.5 hp

  Språkfilosofi I, 7.5hp

  Vetenskapsfilosofi I, 7.5hp

   

  Period 2 (220323 – 220603)

  Filosofisk logik I, 7.5 hp

  Medvetandefilosofi, 7.5 hp

  Språkfilosofi II, 7.5 hp

  Tema från den teoretiska filosofins historia, 7.5 hp

  Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp

   

  Valbara delkurser höstterminen 2022

  Period 1 (220829 – 221028)

  Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp

  Kunskapsteori, 7.5 hp

  Logik I, 7.5 hp

  Språkfilosofi I, 7.5hp

  Vetenskapsfilosofi I, 7.5hp

   

  Period 2 (221031 – 230113)

  Introduktion till formell semantik, 7.5 hp

  Logik II, 7.5 hp

  Matematikens filosofi, 7.5 hp

  Mentalt innehåll, 7.5 hp

  Originalverk i teoretisk filosofi, 7.5 hp

  Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp

   

  Information om delkurserna
  För information om delkursernas innehåll, undervisningsformer, undervisningsspråk, lärare, examinationsformer, betygsskala samt betygskriterier: klicka på länkarna till respektive kurs!

  Närvarokrav
  Alla de valbara delkurserna har närvarokrav, men de varierar lite från kurs till kurs. Se respektive kursplan för mer information

  Hur du lägger upp dina studier på Teoretisk filosofi II
  Du har ansenlig frihet att utforma din egen kurs efter dina intressen. Men denna frihet är inskränkt på två sätt:

  1. Om du kan bör du undvika att läsa fler än två kurser parallellt. Du ska alltså helst välja två kurser från period 1, och två kurser från period 2. Schemat är lagt så att det är möjligt att läsa tre kurser parallellt, men om man inte siktar på att läsa mer än 30 hp (se nedan) så bör man undvika detta.

  2. För att få ut betyg på Teoretisk filosofi II måste du ha godkänt betyg på antingen Språkfilosofi I eller Mentalt innehåll. Du måste alltså välja minst en av delkurserna Språkfilosofi I eller Mentalt innehåll. (Obs! dessa alternativ är inte exkluderande – dvs. du får gärna välja båda dessa).

  3. För att ta en kandidatexamen i teoretisk filosofi så måste du ha godkänt betyg på kursen Logik I (motsvaras av kursen Klassisk logik, 7.5 hp från ht -21 och vt -22), antingen som den valbara litteraturkursen på Teoretisk filosofi – kandidatkurs, eller från Teoretisk filosofi II. Så, om du planerar att läsa kandidatkursen, så måste du välja Logik I antingen på Teoretisk filosofi II eller på Teoretisk filosofi – kandidatkurs.

  Så här kan man lägga upp sin egen Teoretisk filosofi II med sikte på en bredare och mindre specialiserad termin (A-C):

  A. Kunskapsteori, Språkfilosofi I, Originalverk i teoretisk filosofi, Mentalt innehåll.

  B. Logik I, Kunskapsteori, Mentalt innehåll, Matematikens filosofi.

  C. Språkfilosofi I, Vetenskapsfilosofi I, Mentalt innehåll, Originalverk i teoretisk filosofi.

  Här är ett förslag med tydligare inriktning mot kunskapsteori och vetenskapsfilosofi:

  D. Kunskapsteori, Vetenskapsfilosofi I, Mentalt innehåll, Vetenskapsfilosofi II.

  Och här är en utmärkt kombination om man är speciellt intresserad av språkfilosofi:

  E. Logik I, Språkfilosofi I, Introduktion till formell semantik, Mentalt innehåll.
  Om man är speciellt intresserad av logik, och vill läsa kurser som Metalogik I och

  Filosofisk logik I på vårterminen, så är detta ett bra val:

  F. Logik I, Språkfilosofi I, Logik II, Mentalt innehåll, eller

  G. Logik I, Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, Logik II, Mentalt innehåll.

  Ja, och fler möjliga kombinationer finns! Frågor om kursen och de valbara alternativen besvaras på uppropet, och ni får göra preliminära intresseanmälningar för kurser för period 1. Studierektor anmäler er då till de Athenasidor ni finner intressanta.

  De som är intresserade av att läsa fler än fyra av våra valbara kurser måste anmäla sig till den femte som en fristående kurs, på antagning.se. Hör av dig till studierektor om du är intresserad av att läsa mer än 30 hp under terminen för rådgivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se