Teoretisk filosofi - kandidatkurs, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretisk filosofi. Den består av tre delar: en litteraturkurs om 7.5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7.5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

Del 1: Litteraturseminarium, 7.5 hp.

Delkursen innehåller ett fördjupat studium av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller en central och inflytelserik monografi i modern teoretisk filosofi.

Del 2: Valbar kurs, 7.5 hp.

Delkursen innehåller ett fördjupat studium av ett centralt problemområde inom teoretisk filosofi. Studenten väljer från en lista av alternativ. Varje termin ges undervisning på ett urval - normalt ej alla - av de valbara alternativen. För information om vilka alternativ som är valbara under aktuell termin hänvisas till kursbeskrivningen på http://www.philosophy.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen