Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi - kandidatkurs, inom Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik

Kursen är avsedd för studenter på Kandidatprogrammet i Logik, filosofi och matematik. Den fördjupar kunskaper specifikt i teoretisk filosofi och består av en litteraturkurs om 7.5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7.5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp.

Upprop och information:

Måndagen den 15 januari kl 14-15, i D734.

Kursansvarig lärare
Åsa Wikforss

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delar: en litteraturkurs om 7,5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7,5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

  Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

  Delkursinnehåll
  Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller monografi, i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och i mån av möjlighet tas viss hänsyn till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

  En detaljerad plan för delkursen läggs upp på kursens Athenasida.

  Lärare: Sören Häggqvist

  Undervisningsspråk: Svenska

   

  Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

  Här väljer du fritt från ett urval av 7.5-hp kurser. Vårterminen 2024 kan du välja mellan fem olika kurser. Givetvis kan du inte välja en kurs som du har läst tidigare under programmet. Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 9-10 veckor. Två av dem går under terminens första hälft, dvs. v.3 – v.12, här kallad Period 1, och resterande kurser går således under terminens andra hälft, v.12 – v.22, här kallad Period 2. Du bör helst välja en kurs som äger rum under terminens första hälft. Eftersom uppsatsskrivandet oftast äger rum under terminens andra hälft rekommenderas du starkt att i första hand välja någon av de kurserna som går under period 1. Endast i speciella undantagsfall (om du har läst alla de fyra kurserna som ges under period 1) så går det bra att välja en kurs från period 2. Du behöver då sikta på att komma igång med uppsatsarbetet mer intensivt under terminens första hälft. Här är listan på kurser som är aktuella för studenter på logik, filosofi och matematik-programmet under vårterminen 2024:

  Valbara delkurser vårterminen 2024

  Period 1 (240115 – 240322)

  Medvetandefilosofi, 7.5 hp

  Originalverk, 7.5 hp

  Vetenskapsfilosofi I, 7.5 hp

  Period 2 (240325 – 240531)

  Fysikens filosofi, 7.5 hp

  Kunskapsteori 7.5 hp

  Information om de valbara delkurserna
  För information om delkursernas innehåll, undervisningsformer, undervisningsspråk, lärare, examinationsformer, betygsskala samt betygskriterier: klicka på länkarna till respektive kurs!

  Närvarokrav
  Normalt sett har de flesta av de valbara delkurserna närvarokrav, men på grund av att undervisningen måste anpassas till online-format, så har vi i flera fall åsidosatt närvarokraven. Information om vad som gäller finns på respektive kurssida.

   

  Uppsats- och litteraturseminarium

  Uppsatsseminarium 15 hp

  Upprop och introduktion: Samma möte som kursuppropet (se ovan).

  Lärare: Åsa Wikforss

  Den detaljerade planeringen för uppsatsmomentet kommuniceras via epost till deltagarna, ovh schemaläggs i TimeEdit.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se