Teoretisk filosofi - kandidatkurs, inom Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik, 30 hp

Kursen är avsedd för studenter på Kandidatprogrammet i Logik, filosofi och matematik, som väljer att göra sitt kandidatarbete i filosofi. Den ger fördjupade kunskaper i teoretisk filosofi och består av tre delar: en litteraturkurs om 7.5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7.5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp. Den valbara litteraturkursen väljs bland följande områden:

• Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande.

• Fysikens filosofi.

• Kunskapsteori.

• Medvetandefilosofi.

• Metalogik II.

• Språkfilosofi II.

• Vetenskapsfilosofi I.

• Vetenskapsfilosofi II.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen