Vetenskapsfilosofi I, 7,5 hp

Kursen behandlar några av de viktigaste frågorna och mest inflytelserika teorierna som har formulerats inom vetenskapsfilosofin sedan 1900-talets början. Bland de filosofiska frågor av principiellt intresse för vetenskapen som kursdeltagarna kommer att ägna sig åt ingår:

• Hur fungerar vetenskapliga slutledningar?

• Hur får vetenskapliga teorier stöd av empiri?

• Hur och till vilken grad är empiri teoriberoende?

• Vad är en vetenskaplig förklaring?

• Vad är en naturlag, och ett orsakssamband?

• Vad beskrivs egentligen av en vetenskaplig teori?

• Hur utvecklas teorierna inom vetenskapliga forskningsfält över längre tidsperioder?

Kursinnehållet är lämpligt i synnerhet för studenter som antingen har minst en termins studier i teoretisk filosofi, eller minst en termins högskolestudier inom någon vetenskaplig disciplin, bakom sig.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen