Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Inledning till vetenskapsfilosofi

Kursen behandlar ett urval av grundläggande vetenskapsfilosofiska problem och frågeställningar, och knyter dessa till exempel på metoder vi använder inom vetenskapen. Kursen vänder sig till alla som önskar en bred filosofisk orientering i de viktigaste idéerna om hur vetenskapen fungerar, och förutsätter inga förkunskaper i filosofi eller forskningsmetodik.

OBS!!! Kursen ges på distans, inga fysiska träffar.

På grund av pågående pandemi har rektor beslutat att all campusundervisning under den period som denna kurs ges omvandlas till distansundervisning. Denna sommar 2021 ges kursen alltså som distanskurs.

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Denna kurs riktar sig till alla som önskar en orientering i de mest betydande idéerna om hur vetenskapen fungerar. Kursen ger ett historiskt perspektiv på dessa idéer, och tar även upp några viktiga problem inom dagens vetenskapsfilosofi.

  Föreläsningar och några fristående texter introducerar grundläggande teorier och argument, och kursboken bidrar med fördjupning och exempel från vetenskapen.

  Några frågor som berörs är: Vad innebär det att vetenskapen är felbar? Vad är en vetenskaplig förklaring? Hur ska vi förstå relationen mellan olika vetenskapliga discipliner? Hur är vetenskapliga teorier relaterade till det vi kan observera? Hur och till vilken grad är vetenskapen objektiv? Kan vi förvänta oss att våra bästa vetenskapliga teorier är bokstavligen sanna?

  Lärare

  Kursens lärare denna termin är Henning Strandin.

  Lärplattform

  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk denna termin är svenska.

  Undervisningsform

  Undervisningen består av förinspelade föreläsningsfilmer som läggs upp i början av veckan, samt frågestunder med läraren över Zoom i slutet av veckan. Filmer, läsanvisningar, instuderingsfrågor och Zoom-länkar läggs upp på kursens Athenasida.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskala

  Se kursplanen.

  Examination

  Denna kurs examineras normalt sett med en salstentamen (se kursplan). Pga pågående pandemi kommer tentamen skrivas som en tidsbegränsad hemtentamen, i ett Zoommöte.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Johannes Persson &Nils-Eric Sahlin: Vetenskapsteori för sanningssökare (Fri tanke förlag 2013)

 • Kontakt

  Studierektor för teoretisk filosofi: Mattias Högström

   

  Kursansvarig: Richard Dawid

   

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se