Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs, 7,5 hp

Detta är en populärvetenskaplig kurs som på ett tvärvetenskapligt sätt behandlar följande

frågor:

- Hur uppstår materiens byggstenar i universum och i vilka områden (stjärnor,

interstellära moln, planetatmosfärer)?

- Hur formas planetsystem och bebobara planeter och vilka krav finns för detta?

- Hur och var bildas biomolekyler som aminosyrer och kolhydrater? Hur kombineras de till

komplexa enheter som proteiner? Kan de formas bara på planeter eller också i rymden?

- Hur uppstod livet på jorden? Vilka krav finns för utveckling av livet och är det möjligt

på andra planeter? Vad kan liv på jorden under extrema förhållanden lära oss om

detta?

- Vilket inflytande hade kosmiska händelser (t.ex. inslag av kometer och meteorer) på livets

utveckling?

- Hur kan vi leta efter liv på andra planeter? Vilka bevis anses som tillräckliga?

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen