Elektronikens grunder, 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i analog och digital elektronik med teori, laborationer och datorsimuleringar. Kursinnehåll: Växelströms- och filterkretsar. Likriktning. Operationsförstärkare. Spänningsföljare, ingångssteg till voltmeter, mikroamperemeter, komparator, positiv motkoppling, oscillatorer. Logikgrindar, kombinatoriska nät, adderare, vippor, räknare, skiftregister. Sekvensnät. Analog-Digital och Digital-Analog omvandlare. Datorsimuleringar med Electronics Workbench.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen